Akademia

Hukum Perikatan Islam:

 1. Pengertian Hak;
 2. Jenis-jenis Hak;
 3. Macam-macam Hak ‘Ainiyah;
 4. Hak Diyani da Hak Qadhai;
 5. Pengertian perikatan (iltizam) dalam hukum Islam;
 6. Asas-asas perikatan (iltizam) dalam hukum Islam;
 7. Macam-macam perikatan (iltizam)dalam hukum Islam;
 8. Sumber perikatan (iltizam) dalam hukum Islam;
 9. Unsur-unsur Perikatan (iltizam) dalam hukum Islam;
 10. Syarat-syarat mahall al-‘aqd.

Ilmu Alquran dan Hadis:

 1. Pengertian Aquran;
 2. Pengertian Hadis;
 3. Nama/Istilah lain untuk Alquran;
 4. Nama/Istilah lain untuk Hadis;
 5. Dalil (Teks Alquran dan Hadis) tentang kewajiban mengimani dan mengikuti Alquran dan Hadis;
 6. Pendapat ulama tentang kedudukan dan hubungan Alquran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam (3 pandangan);
 7. Kandungan hukum dalam Alquran;
 8. Kedudukan dan fungsi Hadis terhadap Alquran;
 9. Sanad, rawi, matan;
 10. Keistimewaan Alquran.
%d blogger menyukai ini: